My difficult Brain (C#, Unity) (Itch.io - GitHub)
Selective Serotonin Shooter (C#, Unity, WIP - video - GitHub)
Cena osobnosti (CSS/JavaScript/Firebase - kvůli API FB již nefunkční) (webinstalace v DOXu)

Otisk digitální duše (CSS/Javascript, WIP) (web)


Arduino, skriptování v R (stáž v SocialBakers)


Back to Top